Salem Spartans in TNPL 2022

Salem Spartans in TNPL 2022

PlayerMRSRAvgOWEco
Akshay Srinivasan31292.314000.0
Rajendran Karthikeyan2746.670424.8
Pranav Kumar380105.2680508.8
Jafar Jamal53472.346.8000.0
TD Lokesh Raj2325.001.5635.3
S Ganesh44671.8811.5000.0
S Boopalan28100.0042011.0
Ravi Karthikeyan56396.9212.61136.3
Ganeshan Periyaswamy7866.6742455.8
H Gopinath7146133.9420.85000.0
Daryl Ferrario7144107.46247.537.5
B Praanesh2480.0025111.0
M Ganesh Moorthi5538.462.515.338.3
R Kavin56793.0613.4000.0
S Abishiek78580.9517000.0
Murugan Ashwin793108.1415.521.447.0
G Kishoor400.0001269.9